وب سایت کلینیک حس خوب
به دلیل بدهی مالی و عدم تمدید
مسدود می‌باشدجهت کسب اطلاعات بیشتر یا خرید این دامنه‌های اینترنتی
با موسسه فن‌آوری اطلاعات هنر برتر
09155104001
09125205670
تماس حاصل نمائید


این دامنه‌ها به مدت سه سال تحت اختیار و امتیاز موسسه هنر برتر خواهد بود